Nawożenie

Do wapnowania gleb bardzo lekkich, lekkich i średnich polecamy NAWOZY WAPNIOWE węglanowe i NAWOZY WAPNIOWO-MAGNEZOWE węglanowe. Do wapnowania gleb ciężkich (np. I i II klasa gleby i glina w warstwie ornej) można stosować wapno w formie tlenkowej. Przed zakupem nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych możemy udzielić Państwu porady:

  • Jakie wapno zastosować?
  • Jakiej dawki wapna użyć w przeliczeniu na hektar?

W doborze optymalnego rozwiązania należy wziąć pod uwagę:

  • pH gleby,
  • kategorie agronomiczne gleby (gleba bardzo lekka, lekka, średnia i ciężka),
  • ilość magnezu w glebie.

Objawy bardzo niskiego pH gleby oraz bardzo niskiej zawartości magnezu w glebie

Tabela z wynikami [dotyczy zdjęcia powyżej]

Nr próbki Rodzaj użytku Kategoria agronomiczna gleby Kwasowość Potrzeby wapnowania Zawartość składników przyswajalnych [w mg na 100 g gleby] i ocena
pH w KCI Odczyn Fosforu Potasu Magnezu
P2O5 ocena K2O ocena MgO ocena
1 orne lekka 3,4 Bardzo kwaśny konieczne 12,00 średnia 8,4 niska 0,9 Bardzo niska

Konieczne jest wapnowanie w ilości 7,0 ton wapna /ha , w tym 3,5 tony/ wapna magnezowego. Gleba klasy 4a. roślina – pszenica ozima. Co jest tego powodem?

a) brak wapnowania w ostatnich 10 latach ,
b) rzepak po rzepaku przez 3 poprzednie lata,
c) nawożenie rzepaku siarczanem amonu.


Ocena potrzeb wapnowania gleb

Kategoria agronomiczna gleb Optymalne pH pH w KCl dla przedziału potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
Bardzo lekkie 5,1-5,3 do 4,0 4,1-4,5 4,6-5,50 5,1-5,5 od 5,6
Lekkie 5,6-5,8 do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1
Średnie 6,2-6,5 do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6
Ciężkie 6,6-6,8 do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1


Dawki nawozów wapniowych w tonach na CaO\ha

Kategoria agronomiczna gleb Przedział potrzeb wapnowania w CaO/ha
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0
Lekkie 3,5 2,5 1,5
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

Reaktywność nawozów wapniowo-magnezowych

Poniżej zacytowany jest fragment z książki pt. Nawożenie praca zbiorowa pod redakcją prof. Romana Czuby, strona 157: „Szybkość działania magnezu zależy od stopnia rozpuszczalności zastosowanego związku chemicznego. Łatwo rozpuszczalne związki, np. siarczan magnezowy, działają stosunkowo krótko i ulegają wymyciu w głąb gleby przez wody opadowe w ciągu jednego okresu wegetacyjnego, szczególnie na glebie lekkiej. Inne związki magnezowe, np. węglanowe lub krzemianowe, są nawozami magnezowymi wolno działającymi i ich wpływa na plony roślin rozkłada się na kilka lat. Na podstawie wyników badań nad działaniem nawozów magnezowych kształtuje się opinia, że zasadnicze nawożenie magnezem powinno polegać na stosowaniu nawozów magnezowych, zawierających wolniej * rozpuszczalne związki magnezowe, co umożliwiałoby stosowanie tego składnika raz na kilka lat i pozwoliłoby na znaczne oszczędności w nakładach pracy na nawożenie w porównaniu z nawozami magnezowymi działającymi krótko, rozsiewanymi corocznie. Natomiast nawozy magnezowe zawierające łatwo rozpuszczalne związki magnezowe przeznaczałoby się do nawożenia interwencyjnego, przeważnie pogłównego w celu szybkiego usunięcia objawów niedoboru magnezu występujących u roślin w pierwszym okresie ich wzrostu.”

Dostarczamy nawóz wapniowy lub wapniowo-magnezowy do każdej miejscowości w Polsce.

Nawozy posiadają atesty Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz Okręgowej Stacji chemiczno-Rolniczej.

Doradztwo nawozowe – GRATIS!

* Odkwaszające działanie nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych trwa przez okres 4-5 lat. Dlatego można zastosować większą dawkę np. 3-4 tony/ha właśnie raz co 4-5 lat, a nie np. 500kg/ha co roku. – przypis Wapno-magnezowe.pl

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X